VOORWOORD

BEDANK HET PERSONEEL MET (PRO)CENTEN ERBIJ

Met kerst en Nieuwjaar in het vooruitzicht wenst vakbondsbestuurder Wilfred Beens voor 2022 alle goeds voor iedereen, en voor de afloop van de vele cao-overleggen in het bijzonder.

We staan aan de vooravond van kerst en op de rand van weer een nieuw jaar, maar we zitten midden in het cao-seizoen. Welke cao’s staan er allemaal “op de rol”? APG, PGGM, de callcenterbranche, de uitvaartzorg, de ICT-sector, KPN, Equens, Eurofins… De opsomming is verre van compleet en misschien is inmiddels zelfs al een of andere van deze cao’s afgerond, maar jullie begrijpen wat ik bedoel: we zijn als FNV-bestuurders in de sector Zakelijke Dienstverlening druk met cao’s afsluiten.

Hoe verschillend al deze cao’s ook zijn, het beeld dat we aan de cao-tafels zien is overal hetzelfde: de werkgevers houden de hand op de knip. Ze bieden qua lonen een nullijn of net iets daarboven, en daar heb je het dan ook wel mee gehad. Ze verschuilen zich achter corona en andere al dan niet nader benoemde “onzekerheden”, maar het is de vraag of dat niet wat al te ver gezocht is.

ARGUMENTEN

Het is wat mijn collega Elly Heemskerk verderop in dit e-magazine zegt: ‘In de reisbranche kan ik me eventuele terughoudendheid nog wel voorstellen. Of in de horeca, ook zo’n sector waar het als gevolg van de pandemie ronduit slecht gaat. Maar in de callcenterbranche klotst het geld tegen de plinten op. Hoe langer corona voortduurt, hoe beter het met de callcenterbedrijven gaat. Geen enkele reden dus om je wat betreft de arbeidsvoorwaarden van het personeel terughoudend op te stellen.’

Ik kan hier een paar andere argumenten aan toevoegen om serieus te overleggen over serieuze loonsverhogingen. De oplopende inflatie bijvoorbeeld, de stijgende prijzen voor energie, het steeds meer thuiswerken... Vooral de mensen in de lager betaalde banen, zoals in de callcenters, betalen een steeds groter deel van hun inkomen aan hun levensonderhoud.

A CHRISTMAS CAROL

De FNV-agenda voor de cao-onderhandelingen in 2022 bestaat uit prijscompensatie én een loonstijging van minimaal 100 euro per maand. Centen dus, in plaats van procenten, zodat de mensen in de eerder genoemde lager betaalde banen relatief meer profiteren en de loonkloof iets wordt verkleind. Onze andere eisen: meer vaste banen, goede pensioenafspraken en meer zeggenschap over het eigen werk, bijvoorbeeld waar het gaat om de werktijden.

In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk om elkaar het allerbeste te wensen. Mag ik deze gelegenheid daarom aangrijpen om alle werkgevers alle goeds te wensen bij het bepalen hoe zij hun personeel willen bedanken voor hun inzet? Zeker in deze tijd van het jaar willen zij toch niet te boek komen te staan als moderne vrekkige Ebenezers Scrooge die hun medewerkers uitknijpen als een Bob Cratchit, de trouwe maar onderbetaalde medewerker van Scrooge en tevens de vader van de gehandicapte Tiny Tim.

Charles Dickens’ roman A Christmas Carol - daarover heb ik het hierboven – is een prachtige kerstvertelling. Met een heel mooi einde. En als ik dan nóg een wens mag doen, dan wens ik dat we een dergelijk einde straks ook mogen zien in onze cao-overleggen.

Een heel mooi 2022 allemaal!

Wilfred Beens bestuurder FNV Zakelijke Dienstverlening

Deel deze pagina