UITVAARTBRANCHE

SOCIAAL FONDS VEERT WEER OP

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

HET WERK IS ZWAAR EN DE MEDEWERKERS HEBBEN TE KAMPEN MET EEN ENORME WERKDRUK

Het sociaal fonds voor de uitvaartbranche leek op sterven na dood, maar is nu weer springlevend. Dankzij afspraken hierover in de nieuwe cao. FNV-bestuurder Marlies Possel is blij met deze uitkomst. Ze belooft van het fonds ‘echt een issue’ te gaan maken.

Jarenlang lag het sociaal fonds voor de uitvaartbranche op zijn gat. De werkgevers staken er geen geld meer in en er gebeurde weinig tot nagenoeg niets meer onder de paraplu van het fonds waarvan de medewerkers konden profiteren. Terwijl juist nu aandacht voor de positie van de medewerkers van groot belang is, oordeelt bestuurder Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening. Uiteindelijk hebben de vakbonden de werkgevers ervan kunnen overtuigen dat het echt van belang is het fonds nieuw leven in te blazen.

‘We zijn nog volop bezig de onderwerpen te benoemen die wij belangrijk vinden om bij het fonds onder te brengen’, vertelt Possel. ‘Dat zijn onderwerpen die vrijwel allemaal draaien om duurzame inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. De branche telt relatief veel oudere medewerkers. Hun werk is zwaar en ze hebben zeker de laatste jaren te kampen met een enorme toename van de werkdruk. Hoe kunnen we hen op een gezonde manier naar hun pensioen leiden? Dat is een van de vele grote vragen waar we voor staan en waar het sociaal fonds een oplossing voor moet gaan bieden.’

WEERBAARDER

Hoewel dus nog hard wordt gewerkt aan de invulling van het taken- en dienstenpakket van het fonds, heeft Possel wel al een duidelijk idee welke kant het op moet. ‘We moeten de medewerkers weerbaarder maken’, zegt ze. ‘Voorkomen moet worden dat ze opgebrand raken. Dat kan door cursussen aan te bieden, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en nieuwe stappen kunnen zetten, zowel binnen als buiten de branche. Bijscholen dus, omscholen en loopbaanadvies. Dat soort dingen.’

Possel belooft van het fonds echt een issue te gaan maken. ‘We hebben binnen de FNV veel expertise die we hierbij kunnen inzetten. We kunnen zelf cursussen ontwikkelen of laten ontwikkelen. We hebben loopbaanadviseurs met kennis van zaken. En het FNV-onderdeel Professionals biedt al jaren trainingen en workshops aan, gericht op persoonlijke ontwikkeling binnen de baan én het privéleven van de deelnemers. Dat kunnen we allemaal gebruiken als we willen.’

MELD GOEDE IDEEËN

De FNV-bestuurder wil echter niet als enige het wiel moeten uitvinden. ‘Daarom roep ik iedereen in de sector op zich met goede ideeën bij mij te melden’, zegt ze. ‘Waar is behoefte aan? Wat zou je zelf graag willen? Heb je suggesties, meld ze dan aan mij. Mijn emailadres is marlies.possel@fnv.nl. Ik zal de suggesties meenemen naar het Sociaal Fonds Uitvaart. Zodat iedereen in de branche ervan kan profiteren.’

Marlies Possel: ‘We moeten voorkomen dat het personeel in de uitvaartbranche opgebrand raakt.’

Deel deze pagina