CAO APG

NIET TERUG-, MAAR VOORUITKIJKEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Claudia Roumen, Jan Lankveld

De nieuwe cao van pensioenuitvoerder APG staat in het teken van vooruitkijken, in plaats van terugkijken. De relatie tussen beoordelen en belonen is losgelaten en de jaarlijkse periodiek is weer terug. Het gesprek dat nog wel gevoerd wordt, gaat voortaan vooral over de toekomstige persoonlijke ontwikkeling.

Tevreden? Nee, niet helemaal. Maar ondanks dat heeft Mehdi Habets, consultant bij APG, toch voor de nieuwe cao bij zijn werkgever gestemd. ‘Ik ben een beetje teleurgesteld dat APG niets wilde weten van een thuiswerkvergoeding, maar ben anderzijds blij met het verdwijnen van de beoordelingsgesprekken als basis voor een eventuele loonsverhoging. Die gesprekken verziekten toch een beetje de sfeer. Omdat je wist: als er drie goede beoordelingen werden gegeven, moest de leidinggevende conform de schaalverdeling ook drie slechte beoordelingen uitdelen.’

SOCIAAL PLAN

Als kaderlid van FNV Zakelijke Dienstverlening heeft Habets het cao-overleg bijgewoond. Niet live naast zijn bestuurder Wilfred Beens, maar geheel coronaproof vanuit huis achter de computer via een videoverbinding. Ruggenspraak met Beens, om hem de ervaringen van de werkvloer in te fluisteren, gebeurde via WhatsApp.

De cao waarover de partijen het uiteindelijk eens zijn geworden loopt tot eind 2021 en bevat een loonsverhoging van anderhalf procent plus een eenmalige netto uitkering van 250 euro. ‘Dat vind ik goed, zo’n vast bedrag’, zegt Habets. ‘Want daar profiteren de mensen in de lagere loonschalen het meest van.’

Toch is alles bij elkaar de financiële component van de cao niet echt iets om over naar huis te schrijven. Habets erkent dit. ‘Maar vijf procent erbij zou als pensioenuitvoerder ook niet te verkopen zijn, nu de pensioenen zelf zo onder druk staan. Bovendien wordt er bij APG al langer stevig gereorganiseerd – een gevolg van de voortdurende automatisering – en dat gaat ook niet lekker samen met fors meer loon. Anderzijds hebben we wel het sociaal plan kunnen verlengen met daarin een kleine aanpassing. Boventalligen krijgen voortaan vier extra maandsalarissen mee, bovenop de vergoeding die we al hadden afgesproken. Dat is een compensatie voor het met drie maanden inkorten van de periode tussen de aankondiging van de reorganisatie en het daadwerkelijke ontslag.’

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING WORDT ONDERDEEL VAN HET JAARLIJKSE GESPREK MET DE LEIDINGGEVENDE

Mehdi Habets: ‘Voor pensioenuitvoerder APG zou vijf procent erbij niet te verkopen zijn.’

IN DE TIJD VAN DE BAAS

Het werkgebied waar APG als pensioenuitvoerder in beweegt, brengt met zich mee dat de medewerkers zich moeten blijven ontwikkelen. ‘Opleidingen speelden bij ons altijd al een belangrijke rol. Dat blijft in de toekomst ook het geval. In de nieuwe cao hebben we dit nu wat meer geïnstitutionaliseerd. Persoonlijke ontwikkeling wordt onderdeel van het jaarlijkse gesprek met de leidinggevende. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat iemand in de toekomst nog nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren. In de nieuwe afspraken staat nu ook dat scholing in overleg in de tijd van de baas kan plaatsvinden – voorheen was dit altijd in je eigen tijd – en dat er bij een overstap naar een andere werkgever ook geen terugbetalingsverplichting meer is voor studies tot 10.000 euro of die je volgt op initiatief van de werkgever.’

REISKOSTENVERGOEDING

Tot slot nog even terugkomend op het thuiswerken: APG biedt de medewerkers eens per vijf jaar 850 euro netto voor de inrichting van de thuiswerkplek. ‘Verder stelt de werkgever zich op het standpunt dat ze niet wil betalen voor de koffie en het toiletpapier bij het personeel thuis, vertelt Habets. ‘Daarmee gaat APG wel wat al te gemakkelijk voorbij aan het feit dat er door thuiswerken veel geld wordt bespaard op reiskostenvergoedingen en huisvestingskosten. Daarvan mag van mij best een deel naar de werknemers terugvloeien. Zeker nu het er naar uitziet dat we ook in de toekomst, na de coronacrisis, gemiddeld veertig procent van onze tijd zullen blijven thuiswerken.’

Deel deze pagina