CAO ANWB

DRIE JAAR EERDER MET PENSIOEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Merel Wingens, Shutterstock

DE FNV IS ONTZETTEND BLIJ MET DE AFGESPROKEN REGELING VERVROEGD UITTREDEN

Het heeft lang geduurd en veel energie gekost, maar nu ligt ie er eindelijk: de nieuwe ANWB-cao. En wat voor een cao! Een van de eerste waarin het Pensioenakkoord volledig is uitgewerkt, waardoor ANWB-medewerkers in de zware beroepen drie jaar eerder met pensioen kunnen.

Eerst maar even enkele feiten op een rijtje. De cao heeft een looptijd van twee jaar, tot en met 1 april 2022. In die periode worden de lonen structureel met vier procent verhoogd. Wordt de toekenning van de loonsverhoging op basis van het beoordelingsgesprek vervangen door een standaard jaarlijkse periodieke (schaal)verhoging. Gaan de minimum salarisschalen omhoog. Krijgen de medewerkers een thuiswerkvergoeding van twee euro per dag. Komt een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of speed-pedelic... En zo nog een en ander meer. En natuurlijk niet te vergeten die mogelijkheid om drie jaar eerder met pensioen te kunnen.

ZEER TEVREDEN

Theo Wingens, wegenwacht bij de ANWB, woonde de cao-onderhandelingen als kaderlid van FNV Zakelijke Dienstverlening bij. Hij is zeer tevreden over de uitkomsten. Want heel lang zag het er niet naar uit dat vakbonden en werkgever elkaar uiteindelijk zo zouden gaan vinden.

‘Het begin van het overleg verliep stug en stroef’, blikt hij terug. ‘Alles wees erop dat het een moeizaam traject zou gaan worden. En dat werd het ook. We zijn al in het voorjaar met het overleg begonnen. Vanwege corona vanachter de computer, met het vergaderprogramma Teams, maar dat werkte niet. Dan heb je geen interactie, kun je niet discussiëren en het overleg nauwelijks schorsen voor ruggespraak.’

Wat ook niet hielp was dat in het begin van de coronacrisis nog veel onduidelijk was. Wingens: ‘De ANWB had geen idee hoe de crisis financieel zou gaan uitpakken. Ook was toen nog onduidelijk welke aanvullende pensioenafspraken nodig waren om de pensioenopbouw van de werknemers op peil te houden. Over dit laatste is nu afgesproken dat de opbouw voor 2021 van bijna 1,9 procent naar 1,5 procent gaat, en dat de werkgever hiervoor eenmalig 3,4 miljoen euro bijstort. En wat corona betreft blijken de gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van de ANWB nog mee te vallen. Toen dit alles eenmaal duidelijk was, bleek er opeens veel mogelijk. Zeker nadat besloten was in goed geventileerde ruimtes te gaan overleggen en de partijen eindelijk weer live met elkaar in gesprek konden.’

RVU-REGELING

Niet dat Wingens wil zeggen dat het cao-overleg vanaf dat moment zonder slag of stoot verliep. ‘Er moest nog steeds wel serieus onderhandeld worden’, vertelt hij. ‘Zelf zat ik samen met enkele collega-kaderleden in een zaal vlak bij de onderhandelingsruimte. Mijn FNV-bestuurder Arie van Dijk kwam daar tijdens de schorsingen naartoe. Om bij te praten, maar ook om zich door ons te laten informeren over hoe bepaalde zaken in de praktijk werken en hoe cao-voorstellen kunnen uitpakken.’

In een brief aan zijn achterban over het uiteindelijke akkoord schrijft FNV-bestuurder Van Dijk dat hij met name ontzettend blij is met de afgesproken Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zijn kaderlid Wingens is dat ook. ‘Medewerkers met onregelmatige diensten, zoals bij de Wegenwacht, vallen onder de zware beroepen en kunnen daarom vanaf 1 januari 2021 drie jaar voorafgaand aan hun AOW stoppen met werken. De ANWB geeft hiervoor een bedrag van 21.400 euro bruto per jaar, dat kan worden gebruikt om het pensioen te vervroegen. Dat komt neer op 1.767 euro bruto per maand. Dat is een mooie afspraak, toch?’

FNV-kaderlid Theo Wingens is zeer tevreden over de uitkomsten van het cao-overleg.

VIJF JAAR

Nou ja, mooi… De RVU-regeling, die voortvloeit uit het pensioenakkoord tussen kabinet en de sociale partners, geldt voor de komende vijf jaar. Iedereen die binnen die periode de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan er aan deelnemen en mag de regeling vervolgens ook afmaken. Er is dus na die vijf jaar nog maximaal drie jaar uitloop. Enig rekenwerk levert op dat de regeling op dit moment dus alleen geldt voor wie nu 59 jaar of ouder is. ‘Fijn voor hen, maar jammer voor mij', zegt Wingens. 'Ik ben 56 jaar. Ik behoor kennelijk tot de generatie die overal naast grijpt. Geen VUT en ook al geen ouwe-lullendagen meer. Maar niet getreurd; misschien wordt de RVU-regeling binnenkort een keer definitief ingevoerd.’

Deel deze pagina