VOORWOORD

EEN AARDIGE GESTE

FNV-bestuurder Bob Bolte ziet een tendens: bedrijven die zomaar, geheel vrijwillig iets aardigs doen voor hun werknemers. Nee, geen fruitmand, taart of fles wijn, maar een serieuze eenmalige financiële uitkering. Wat leuk! Of toch ook vooral heel slim?

KPN geeft haar medewerkers een eenmalige bruto uitkering van 750 euro. Zomaar, bovenop de cao-afspraken! Wat een aardige geste. En nu gaat a.s.r. daar nog eens overheen met een extra eenmalige uitkering van nota bene 1.000 euro bruto. Met als gevolg nóg meer blij personeel.

Ik ben vakbondsman genoeg om ook het grotere geheel van deze gulle gaven te zien. Het wordt voor werkgevers in deze tijden – oorlog, inflatie, krapte – vrijwel onhoudbaar om ongezien voorbij te gaan aan de problemen waarin steeds meer mensen in met name de onderste loonschalen belanden. Financiële problemen wel te verstaan. Je hoort er nooit iemand over, maar op de afdelingen loonadministratie weet men wel beter: loonbeslagen! Steeds meer.

Ook in onze cao-afspraken zie je de aandacht voor de onderste loonschalen terugkomen. Steeds meer afspraken over centen in plaats van procenten, en ook vaker hogere eenmalige uitkeringen voor de lagere lonen dan voor de hogere. Terecht.

Als FNV zijn we niet vies van wat meer nivellering. De scheefgroei in ons land is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden (zie ook het artikel over scheefgroei verderop in dit e-magazine). Daar moest en moet nog steeds nodig iets aan gedaan worden. Het is fijn dat werkgevers dit nu ook zien.

Maar ik moet ook eerlijk zijn. Zeker bij KPN hebben wij als FNV nadrukkelijk om die “aardige geste” moeten vragen. Een half jaar geleden al. Om de mensen te helpen die het keihard nodig hebben. Maar ook om onrust onder het personeel te voorkomen. En zeker in deze tijd van krapte, om te voorkomen dat medewerkers gaan lopen om elders een paar euro meer te kunnen verdienen. Als vakbond zeggen we nu al een tijdje: werkgevers, als je de middelen hebt, zet die dan in om je personeel vast te houden. Want het duurt lang en kost veel geld om vervangend personeel te vinden voor de mensen die zijn vertrokken en hen in te werken. Dus heb meer aandacht voor de medewerkers die je al hebt en zorg goed voor ze.

Ik heb hier twee voorbeelden genoemd, maar er zijn meer bedrijven die onze oproep hebben opgepikt. En tegen de bedrijven die hier nog niet aan toe zijn gekomen, zeg ik: doe het ook! Mensen die uitvallen door (privé) financiële problemen of die vertrekken om elders meer te verdienen, veroorzaken ongewild extra werkdruk voor de achterblijvers, met nóg meer uitval, werkdruk en onrust tot gevolg. Een aardige financiële geste kan in dit verband daarom ook gezien worden als een wijze investering.

Dit laatste brengt me bij het Centraal Planbureau. Dat heeft bedrijven onlangs geadviseerd om vooral in het eigen bedrijf te investeren. En iedere weldenkende ondernemer weet: mijn bedrijf, dan zijn mijn medewerkers. Waarmee het CPB dus eigenlijk adviseert om te investeren in de eigen werknemers.

Dit laatste zeggen wij als FNV al langer.

Bob Bolte bestuurder FNV Diensten

Deel deze pagina