CAO-AKKOORD

HOLLAND CASINO: TOT 6,3 PROCENT ERBIJ

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Janine Rübsamen: ‘Echt een goed resultaat, zeker gelet op wat de coronapandemie allemaal heeft veroorzaakt.’

De ongeveer 3.500 werknemers bij Holland Casino gaan er onder de nieuwe cao tot september volgend jaar 4,2 tot 6,3 procent op vooruit. De naar schatting 600 mensen in de laagste loonschalen profiteren het meest, omdat de FNV tevens een minimumuurloon van 14 euro heeft afgesproken.

‘Holland Casino heeft een moeilijke periode achter de rug’, weet bestuurder Ralph Smeets van FNV Zakelijke Dienstverlening. ‘Het vrijgeven van de online gokmarkt, maandenlange sluitingsperiodes als gevolg van corona en een onvermijdelijke reorganisatie. De gevolgen van dit laatste vielen gelukkig nog een beetje mee, omdat Holland Casino tot 1 juli dit jaar een prima sociaal plan had waar veel boventalligen gebruik van hebben gemaakt en vrijwillig zijn vertrokken.’

Onder dit gesternte moest Smeets proberen een nieuwe cao af te sluiten, omdat de oude op 1 juni dit jaar afliep. Hij verscheen aan de onderhandelingstafel met twee van zijn kaderleden: Pascal van der Sman, die tevens voorzitter is van de kadergroep, en Janine Rübsamen. Voor deze laatste was het de tweede keer dat ze het cao-overleg bijwoonde. Ze vond het traject ‘uitermate interessant en leerzaam’. Maar ook ‘opvallend constructief en met veel wederzijds respect. Dat is wel eens anders geweest, waarbij de medewerkers zelfs hebben gestaakt.’

Stap in de juiste richting

Ook Smeets spreekt van ‘een goed traject met gezien de omstandigheden een mooi resultaat’. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 2,5 procent en een nominale verhoging van 60 euro per maand met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022. Verder krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 350 euro, en volgt op 1 januari 2023 nogmaals een loonsverhoging van 0,75 procent. Alles bij elkaar opgeteld betekent dit dat de medewerkers er in zestien maanden tijd 4,2 tot 6,3 procent op vooruit gaan.

Smeets: ‘We vinden het belangrijk dat er voor met name de medewerkers die het minste verdienen iets is gedaan om hun inkomenspositie te verbeteren en om werken bij Holland Casino aantrekkelijker te maken. Met een minimumloon van 14 euro en een verhoging in centen hebben we een goede stap in de juiste richting gezet.’

Ruimere reiskostenvergoeding

Naast de loonafspraken wordt de huidige vergoeding voor woon-werkverkeer verruimd van 42 kilometer naar 50 kilometer en is afgesproken dat - zodra de fiscus een ruimere vrijstelling toestaat - Holland Casino die direct zal doorvoeren. De verwachting is dat dit in 2023 met 2 cent wordt verhoogd naar 0,21 cent en in 2024 verder naar 0,23 cent.

De vakbond heeft tevens afspraken gemaakt over de zogeheten rvu-regeling, die zorgt dat mensen eerder met pensioen kunnen gaan. Medewerkers die maar beperkt wisseldiensten draaien komen hier nu ook voor in aanmerking. Ook is geregeld dat de werkgever het loon bij geboorte- of adoptieverlof voortaan tot 100 procent aanvult.

Vakantiedagen opsparen

FNV-kaderlid Rübsamen weet nóg een onderwerp dat in ieder geval haar persoonlijk sterk aanspreekt. ‘Het is geen keiharde afspraak’, vertelt ze, ‘maar een afspraak over een onderzoek. Namelijk dat medewerkers hun bovenwettelijke vakantiedagen mogen opsparen tot maximaal honderd weken. Die dagen kunnen ze dan gebruiken om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan of extra ouderschapsverlof op te nemen. Ik werk al een hele tijd bij Holland Casino en heb nog gebruik kunnen maken van oude regelingen, waardoor ik 36 vakantiedagen per jaar heb. Ik denk dat de meeste collega’s zeker ook minimaal 30 vakantiedagen hebben. Dus ook voor hen moet het mogelijk zijn daar een paar van op te sparen. Het onderzoek naar het vakantiedagensparen moet nu gaan uitwijzen wat de randvoorwaarden worden.’

Tegengas

Ongeveer twee derde van de Holland Casino-medewerkers heeft uiteindelijk ingestemd met het totale cao-pakket. Dat betekent dat een derde zich niet in de afspraken kon vinden. Weet Rübsamen waarom dat is? ‘Jazeker’, zegt ze stellig. ‘Ook ik heb tegengas gekregen op de werkvloer. Door de uitkomsten uit te leggen, bleek dat het verzet vooral kwam doordat mensen vaak verkeerd zijn geïnformeerd. Bijvoorbeeld dat politieagenten er 10 procent bijkrijgen, en wij “maar 4 procent”. Dan zeg ik: jongens, je moet de krant wel goed lezen, want die 10 procent van de politie is over drie jaar, en als je dat omrekent krijgen zij per jaar minder dan wij. Dat begrijpen ze dan wel. Vooral als ik erbij vertel dat dit echt een goed resultaat is, zeker gelet op wat de coronapandemie allemaal heeft veroorzaakt. Maar goed, je houdt altijd mensen die het onderste uit de kan willen. Of zoals ik ook wel zeg: die telkens weer een haar in de soep weten te vinden.’

Helemaal afgerond is het overleg bij Holland Casino nog niet. Het op 1 juli afgelopen sociaal plan moet nog verlengd worden. ‘De partijen hebben besloten het overleg hierover over de zomer heen te tillen’, aldus Rübsamen, ‘dus dat zal rond deze tijd wel weer worden opgepakt. Daar zit ik zelf niet meer bij. Ik ben wel reuze benieuwd wat de uitkomst wordt. Het is te hopen dat we nét zo’n goed sociaal plan terugkrijgen als we hadden. Maar ik vrees van niet.’

‘VOOR DE MEDEWERKERS DIE HET MINSTE VERDIENEN HEBBEN WE IETS EXTRA’S GEDAAN’

Deel deze pagina