Q&A

FNV BEANTWOORDT PRANGENDE VRAGEN VAN CALLCENTERMEDEWERKERS

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

Callcentermedewerkers beantwoorden dagelijks duizenden, zo niet tienduizenden e-mails en telefoontjes. Hun werkdruk is in coronatijd alleen maar hoger geworden en de calls zijn ingewikkelder. Deze zomer gaf de FNV in een webinar antwoord op prangende vragen van de callcentermedewerkers zelf. Waar worstelen zij zoal mee?

Q: Is FNV Callcenters tevreden over de huidige cao?

A: In de huidige cao hebben de callcentermedewerkers voor het eerst sinds acht jaar een loonsverhoging gekregen. Voor de sector is dit een succes, maar in andere sectoren stijgen de lonen jaarlijks. Het verschil is dat die sectoren meer vakbondsleden hebben en dat de actiebereidheid in die sectoren hoog is.

Q: Wanneer gaat de FNV onderhandelen voor een betere cao?

A: We voeren al voorgesprekken en in het najaar starten de onderhandelingsgesprekken echt.

Q: Moeten pauzes op vaste tijden worden gehouden?

A; Volgens de cao kan dat op verschillende tijdstippen, zolang de Arbeidstijdenwet en de afspraken in de cao daarmee niet worden overtreden.

Q: Heb ik recht op zes weken zomerverlof als ik voldoende verlofuren heb?

A: In de cao staat dat je minimaal twee weken aaneengesloten moeten kunnen opnemen. In de praktijk wordt dit door werkgevers ook als maximum gezien. De FNV wil graag in de cao opnemen dat je minimaal drie weken aaneengesloten op vakantie kunt. Zes weken kan alleen in goed overleg met werkgever en je naaste collega's.

Op maandag 13 september jongstleden organiseerde FNV Callcenters een vervolg-webinar. Dat was te laat om de onderwerpen die werden besproken ook in dit artikel mee te nemen. Wil je weten wat daar zoal de vragen waren? Surf dan naar www.fnv.nl/callcenters. Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/fnvcallcenters en schrijf je vooral in voor onze nieuwsbrief.

ZE BEANTWOORDEN DUIZENDEN VRAGEN, MAAR WAT WILLEN CALLCENTERMEDEWERKERS ZELF GRAAG WETEN?

Q: Opstarttijd krijg ik niet uitbetaald. Heb ik hier wel recht op?

A: Nee, helaas heb je hier nog geen recht op. De FNV vindt dat elke gewerkte minuut uitbetaald dient te worden. In de volgende cao-onderhandelingen ligt deze eis op tafel.

Q: Hoe zit het met thuiswerken?

A: In de cao staat alleen dat medewerkers recht hebben op een thuiswerkvergoeding. Een thuiswerkregeling, waarin dit allemaal wordt geregeld ontbreekt in de cao.

Q: Mag mijn werkgever de niet ingelogde tijd, door uitval van de internetverbinding bijvoorbeeld, aftrekken?

A: Alle werktijd dient uitbetaald te worden. Als bij ons klachten hierover binnenkomen, dan zitten wij hier bovenop.

Q: Ligt het onderwerp pensioen op de onderhandelingstafel?

A: Ja, over pensioenen zijn we op dit moment druk in gesprek met de werkgevers.

Q: Ik krijg regelmatig een bericht van de supervisor dat we tussen 19:00 uur en 20:00 uur onze status niet mogen veranderen. Dus geen pauzes of toiletbezoeken. Mogen ze dat zo vragen?

A: Dit mag officieel. Wij vinden dat je naar het toilet moet kunnen wanneer de natuur roept. Erg humaan is het niet van je werkgever om dit zo te doen.

Q: Bij mijn organisatie geldt dat je elke drie uur recht hebt op een pauze van vijftien minuten, maar ik heb gelezen dat het elke twee uur hoort te zijn. Klopt dat?

A: Nee dat klopt niet. Vroeger stond dit inderdaad in de Arbowet, maar helaas is dit artikel inmiddels geschrapt.

Q: Het schijnt dat het verloop bij callcenters hoog is. Hoe komt dat?

A: Het verloop is extreem hoog. Dit komt door de slechte arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de branche.

Q: Ik heb een vast contract voor 32 uur, maar ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst vier maal acht uur gewerkt heb. Hoe zit het met regelgeving omtrent werktijden?

A: Zie cao-artikel 8.1. Per project dienen de beschikbaarheidsregels te zijn afgestemd met de OR. De beschikbaarheid mag nooit meer bedragen dan 125 procent van je maximale contracturen.

Deel deze pagina