CONCENTRIX

EEN SOCIAAL PLAN WAAR JE MEE THUIS KUNT KOMEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Joop van Erum, Doon van de Ven, FNV, Shutterstock

Helga Kommers: ‘Ik heb uitgelegd dat dit niet kon zonder een advies van de OR en overleg met de bonden.’

Een ontslagronde dreigt omdat de werkgever een grote klant kwijtraakt. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad is zo scherp om te stellen dat de OR pas zal adviseren als er een sociaal plan is gesloten met een erkende vakbond. En aansluitend professioneel overleg met een mooie uitkomst. ‘De inhoud en totstandkoming van het sociaal plan bij Concentrix is een voorbeeld voor alle andere callcenters in ons land.’

‘Een afdeling sluiten en meer dan 80 man op straat zetten is natuurlijk niet niks’, constateert Helga Kommers, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bij Concentrix. ‘Daarbij zijn bovendien wettelijke regels van toepassing waar je je als bedrijf aan te houden hebt. Nederlandse regels, om precies te zijn, want het gaat om een afdeling hier in Nederland. Maar dat leek de leiding van ons internationaal opererende bedrijf even vergeten.’

Lang verhaal kort: callcenterbedrijf Concentrix verloor een belangrijke internationale klant en moest daardoor snijden in de personele bezetting. In totaal betrof het zo’n 80 banen, waarvan ongeveer de helft (37 banen) voor Scandinaviërs (werkend hier in Nederland) en de andere helft (meer dan 40) Nederlanders. ‘Concentrix had al ontslagvergunningen aangevraagd bij het UWV’, vertelt Helga. ‘Maar toen heb ik intern uitgelegd dat dit niet kon zonder een advies van de OR en overleg met de vakbonden. Zo zijn we het traject opnieuw en van voor af aan begonnen.’

HR-MANAGER UIT DUITSLAND

Als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad verwees Helga als FNV-kaderlid de bedrijfsleiding naar haar bond om een sociaal plan te sluiten voor de mensen die het aanging. ‘Tegenover mij zou een hoge HR-manager uit Duitsland komen te zitten die totaal geen kennis had van het Nederlands recht’, herinnert FNV-bestuurder Elly Heemskerk zich. ‘Dankzij Helga en de OR hebben we het overleg kunnen voortzetten met hun hoogste man hier in Nederland. Ook iemand uit Duitsland, maar beter ingevoerd. Daar konden we goed mee overleggen. Zakelijk en professioneel, lang niet altijd makkelijk, maar wel op een manier zoals dat hoort.’

Helga was nauw bij het overleg betrokken. Als ambtelijk secretaris van de OR én als kaderlid van de FNV. ‘Punt voor punt hebben we de lijst afgewerkt’, zegt ze. ‘Te beginnen onderaan, bij de verhuisvergoeding voor de Scandinaviërs. Tot bovenaan, de uiteindelijke transitievergoeding voor wie zijn baan verloor. Eerst leek er niets te kunnen. Want er was een budget, en als we bijvoorbeeld een verhuisvergoeding hadden afgesproken, vermenigvuldigde Concentrix die met 80 mensen. Ja, zeiden wij dan, maar ze hoeven niet alle 80 terug naar Scandinavië. Dat zijn er maar een paar. Volgende punt graag.’

JUISTE MANIER VAN OMGAAN

Langzaam maar zeker groeiden de partijen naar een prachtig akkoord. ‘Een goed voorbeeld voor andere callcenters van de juiste manier van met elkaar omgaan’, stelt Elly Heemkerk terugblikkend. ‘Maar ook van hoe je dingen wél goed voor je personeel kunt regelen. Zó kan het dus ook.’

Wat hebben de partijen dan zoal afgesproken? Welnu, onder meer dit: Zowel de medewerkers met een vast als een tijdelijk contract hebben recht op het sociaal plan. Zij krijgen het dubbele van de wettelijke transitievergoeding, en zelfs dan nooit minder dan minimaal een half maandsalaris voor werknemers die in dienst zijn gekomen in de periode tussen 1-1-2021 en 1-7-2021 en minimaal een heel maandsalaris voor werknemers die al voor 1-1-2021 in dienst waren. Wie vrijwillig vertrekt krijgt 120 procent van de voor hem of haar geldende transitievergoeding. De anderen hebben recht op een scholings- én een outplacementsbudget van ieder 1.000 euro. De Scandinaviërs krijgen een verhuiskostenvergoeding van 1.200 euro. Er komt een goed getuigschrift voor iedereen, én er is een terugkeerregeling afgesproken: als binnen een half jaar na ontslag een vacature ontstaat, dan krijgen de ontslagenen een absolute voorkeursbehandeling. Last but not least: alle betrokkenen krijgen een jaar lang het FNV-lidmaatschap aangeboden (voor zover ze al geen lid waren), betaald door hun (voormalige) werkgever.

Helga en Elly zijn blij met dit resultaat. ‘Ik had niet verwacht dat dit de uitkomsten zouden worden’, zegt Elly. ‘Maar het geeft een goed voorbeeld van: zo kan het óók in de callcenterwereld.’

LANGZAAM MAAR ZEKER GROEIDEN DE PARTIJEN NAAR EEN PRACHTIG AKKOORD

Elly Heemskerk: ‘Een goed voorbeeld van elementair fatsoen zoals het ook kan in de callcenterwereld’

Deel deze pagina