CALLCENTERS

ODE AAN DE ONMISBAREN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Peter Arno Broer, Jaap de Bie, Anouk Pross, Rob Nelisse

De FNV maakt zich sterk voor de mensen in onmisbare beroepen. De bond heeft een standbeeld voor ze opgericht, maar wil ook een forse loonsverhoging, minder werkdruk en minder flexwerk. Ze moeten krijgen wat ze verdienen. Oók de callcentermedewerkers.

Op 13 september jongstleden bracht de FNV in Maastricht een 'Ode aan de onmisbare beroepen'. Op een strategisch gekozen locatie tussen het MECC en het UMC werd actie gevoerd waarbij enerzijds de medewerkers van callcenters en anderzijds de medewerkers van het universitair ziekenhuis een hart onder de riem kregen gestoken. De callcentermedewerkers hebben tijdens de coronacrisis keihard doorgewerkt door – tegen het minimumloon – de GGD-telefoonlijnen te bemensen voor onder meer het maken van afspraken voor testen en vaccinaties (zie het interview met Kim Rakké elders op deze pagina). De UMC-medewerkers zagen zich als gevolg van de pandemie geconfronteerd met fors extra werkdruk. Des te meer steekt het daarom dat de cao-onderhandelingen nogal moeizaam verlopen. Voor de FNV is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat hun werkgever 0 procent loonsverhoging biedt, terwijl ze zo hard werken. Een extra waardering voor de tomeloze inzet van beide beroepen is dus wel verdiend.

EXTRA WAARDERING VOOR HUN TOMELOZE INZET HEBBEN DE ONMISBAREN WEL VERDIEND

‘MEER DAN DIE LASTIGE BELMEVROUW OF -MENEER’

‘Het is niet alleen heel divers, maar ook heel pittig werk’, vertelt Kim Rakké over haar baan in het callcenter waar zij wordt ingezet op de testlijn van de GGD. ‘Ik kom zelf uit de horeca en de zorg, maar kwam vier jaar geleden na een ongeluk thuis te zitten. Eind september 2020 ben ik weer begonnen. Bij Teleperformance. Ik werd eerst ingedeeld bij de testlijn, daarna de vaccinatielijn, en nu dat wordt afgeschaald zit ik weer op de testlijn.’

Ze sprak en spreekt nog steeds mensen die als gevolg van de pandemie ziek zijn (geweest) of dierbaren hebben verloren. ‘Dat zorgt voor een behoorlijk zware mentale belasting. Gelukkig hebben we heel betrokken supervisors bij wie je, wanneer je dat nodig vindt, jouw verhaal kwijt kan.’

Uiteraard was Kim aanwezig op de FNV-manifestatie in Maastricht. Ze juicht het toe dat de bond aandacht vraagt voor de positie van mensen in onmisbare beroepen. ‘Een callcentermedewerker is heel wat meer dan het beeld dat veel mensen hebben: een lastige mevrouw of mijnheer die je bij voorkeur rond etenstijd lastig valt om je iets te verkopen. Dat mag best een keer zichtbaar gemaakt worden.’

Kim Rakké: ‘Je krijgt schrijnende verhalen op je bordje.’

ALLE WERK BELANGRIJK

Het maakt niet uit welk beroep iemand heeft; al het werk is belangrijk, vindt de FNV. Daarom strijdt de bond in iedere sector voor waardering en een beter loon. Extra aandacht hierbij, zeker nu, is er voor mensen die werken in onmisbare beroepen. Hun inzet raakt ook anderen: ze zorgen dat we eten op tafel hebben, verlenen zorg, vangen onze kinderen op, geven ze les, houden de straten veilig en schoon en nog veel meer. Het valt op dat deze werkers keer op keer vergeten worden als het gaat om loon. Kijk bijvoorbeeld naar de supermarkten. En ze zijn altijd als eersten aan de beurt als het gaat om bezuinigingen. Kijk naar de zorg en het onderwijs.

STANDBEELD

De FNV zag dat er vorig jaar massaal werd geklapt voor de mensen in de zorg en al het andere onmisbare werk. Maar ondertussen hebben zij nog altijd te kampen met een bescheiden loon, veel onzekerheid en een hoge werkdruk. De bond trekt daarom sinds deze zomer met een metershoog standbeeld door het hele land als ode aan de onmisbare beroepen. Zorgverlener en FNV-kaderlid Anique stond model voor het drie meter hoge bronskleurige beeld. De FNV wil heel Nederland mobiliseren en een ode brengen aan al die andere helden van de coronacrisis. De onmisbaren – callcentermedewerkers, zorgverleners, schoonmakers, pakketbezorgers, leerkrachten en anderen in cruciale beroepen – verdienen respect en waardering. Vind jij dat ook? Draag dan jouw steentje bij en steun de ode aan de onmisbare beroepen.

EXTRA WAARDERING VOOR HUN TOMELOZE INZET HEBBEN DE ONMISBAREN WEL VERDIEND

Haarlem

Amersfoort

Leiden

Schiphol

Haarlem

Groningen

Deel deze pagina