VOORWOORD

SOLIDE BELANGENBEHARTIGING

FNV-sectorhoofd Ger Deleij vertelt waarom het belangrijk is om binnen de vakbondsstructuur branches samen te voegen tot clusters die elkaar versterken.

Sinds mei 2013 heeft de FNV een nieuwe organisatiestructuur met een ledenparlement, een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en per sector een sectorraad met daarin vertegenwoordigers van de onderliggende branches. Iedere sector heeft zijn eigen gekozen vertegenwoordiger(s) in het 108 leden tellende ledenparlement. Ik weet, het bovenstaande is redelijk technisch van aard en het laatste wat ik wil is vervallen in een langdradig betoog over de interne organisatie van de FNV. De structuur van de FNV moet vooral de belangenbehartiging van onze leden ondersteunen en zodanig zijn georganiseerd dat we exact weten welke issues er spelen op de werkvloer zodat we daar met elkaar een passend antwoord op kunnen vinden.

INFORMATIE

Toch kan het geen kwaad stil te staan bij de vraag hoe de FNV het vakbondswerk nu precies organiseert en of u bij de juiste sector/branche bent geregistreerd. Dat is belangrijk omdat u dan kunt beschikken over alle voor u relevante informatie en bijvoorbeeld ook wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij onderhandelingen over de cao of het sociaal plan en daarover uw stem uit kunt brengen. Het e-magazine dat u nu leest is de editie van FNV Zakelijke Dienstverlening. Als u klikt op deze link https://www.fnv.nl/cao-sector/zakelijke-dienstverlening dan kunt u checken of u werkt bij een bedrijf of organisatie dat valt onder deze sector. Maar ook als u bijvoorbeeld werkt in de branche ICT of Callcenters is dit de voor u juiste versie van het FNV Magazine. Recent hebben we namelijk FNV ICT en FNV Callcenters ondergebracht bij FNV Zakelijke Dienstverlening om de belangenbehartiging verder te optimaliseren.

KWALITEIT VERBETEREN

Om het 'structuur-verhaal' toch maar even los te laten: feitelijk is er helemaal niet zo veel nieuws onder de zon. De kern van onze activiteiten is en blijft het opkomen voor de belangen van onze leden. En dat moeten we doen op een aansprekende wijze die het meest effectief en efficiënt is, steeds mét elkaar, kaderleden en leden. Het principe blijft daarbij steeds hetzelfde: hoe meer leden, hoe sterker we samen staan. Het uitgangspunt is steeds dat aanpassingen in de onderliggende FNV-structuur te allen tijde ten dienste moeten staan van het verbeteren van de kwaliteit van het vakbondswerk. We moeten voortdurend met elkaar op zoek naar wegen die ons beter in staat stellen de verbinding met elkaar te zoeken, waardoor we elkaar kunnen versterken en een nog grotere vakbondsvuist kunnen maken. Het onderbrengen van ICT en de Callcenters bij Zakelijke Dienstverlening is een aanpassing die past bij dat uitgangspunt. Op die manier vindt er binnen één team een betere uitwisseling plaats over zaken die wellicht bij meerdere branches spelen en dat komt de belangenbehartiging ten goede.

BOODSCHAP

Wellicht was het even kauwen op het 'bestuurlijke' verhaal hierboven. Wat mij betreft is het belangrijk dat u in ieder geval één deel van de boodschap onthoudt en checkt onder welke branche of sector uw lidmaatschap valt. Dan ontvangt u van ons de juiste informatie en kunnen we samen blijven werken aan solide en optimale belangenbehartiging.

Ger Deleij sectorhoofd a.i. FNV Zakelijke Dienstverlening

Deel deze pagina