NIEUWE BESTUURDER

MAN MET EEN MISSIE

Tekst Ronald de Kreij Beeld Sozdar Salih, Shutterstock

FNV-bestuurder Mohamed Gafki: ‘Ook ik kom liefst in goed overleg tot mooie uitkomsten’

FNV-bestuurder Mohamed Gafki is een man met een missie. FNV Zakelijke Dienstverlening heeft het afgelopen jaar forse ledenwinsten geboekt bij Booking.com en de ingenieursbureaus. Aan hem nu de taak om deze aanwas te bestendigen en liefst verder uit te bouwen.

Hij is nieuw bij FNV Zakelijke Dienstverlening, maar niet binnen de bond. Mohamed Gafki (43) kwam in 2009 vanuit de telecomsector over naar de FNV. Daar werd hij teamleider op het juridisch adviescentrum, tegenwoordig het FNV Contactcenter genoemd. ‘Door de vele juridische vragen die de leden stelden, merkte ik dat er onder werkenden veel meer leeft dan ik ooit had kunnen vermoeden. Dat maakte me nieuwsgierig naar het vakbondswerk in de praktijk.’ Hoe die praktijk er ongeveer uit ziet, wist hij toen wel al een beetje uit eigen ervaring. Hij kwam in contact met de bond toen hij nog werkte als leidinggevende bij een telecombedrijf. Toen de medewerkers daar geconfronteerd werden met een reorganisatie, schoot de bond hen te hulp met het opstellen van een sociaal plan. ‘Ik voelde me echt geholpen’, blikt hij terug. ‘Dat heeft mede bijgedragen aan mijn sollicitatie later bij de bond.’

CONSULENT

In 2013 stapte Gafki op eigen verzoek over van het contactcenter naar een nieuwe functie binnen de bond. Hij werd consulent in de sector Handel. ‘Mijn belangrijkste aandachtsgebieden waren Ikea en de technische groothandel. Ik ging mee met de bestuurders flyeren, op bedrijfsbezoek, naar kantinebijeenkomsten en meer van dat soort gelegenheden waarbij er direct contact was met leden en niet-leden. Ik voerde veel gesprekken, deed veel voorbereidend werk, maar miste één ding: het gesprek, of beter: de onderhandeling, met de werkgever.’

BESTUURDER

De volgende stap in 2015 naar het bestuurdersklasje van de FNV was dan ook geen verrassing. Met als resultaat dat hij zich eind 2015 FNV-bestuurder mocht noemen met speciale aandacht voor de particuliere beveiligingsbedrijven. ‘Een lastige branche met veel aanbestedingen en toenemende concurrentie, met als gevolg hiervan arbeidsvoorwaarden die zwaar onder druk staan. In 2018 hebben we daarom lang gestaakt bij Schiphol. Zes weken. Dat was uniek, ook omdat het de eerste actie in de beveiligingsbranche was. De uitkomst was prachtig. Een mooie cao met een looptijd van maar liefst vijf jaar. Dat is belangrijk in een sector met zoveel aanbestedingen, want dan weten alle aangesloten bedrijven wat hen financieel te wachten staat en waar ze dus rekening mee moeten houden wanneer ze inschrijven op een nieuwe tender.’

NIEUWE STAP

Na vijf jaar beveiliging voelde Gafki zich klaar voor weer een stap. ‘Maar ik wilde wel graag binnen de dienstensector blijven’, zegt hij. ‘Hier voel ik me thuis.’ Het werd de zakelijke dienstverlening, met in zijn pakket Booking.com en de ingenieursbureaus. Over de eerste partij berichtten we in het vorige nummer van dit e-magazine uitgebreid. Het reisboekingenplatform kreeg als gevolg van de coronacrisis forse klappen te verwerken, moest reorganiseren en verantwoordelijk FNV-bestuurder Bob Bolte maakte van de gelegenheid gebruik om bij het bedrijf een stevige voet tussen de deur te krijgen (voor de goede orde: Bolte is onlangs intern overgestapt naar de bankensector die valt onder FNV Finance, dat eveneens onderdeel is van FNV Diensten). Hij maakte niet alleen goede afspraken voor het personeel, maar boekte ook een stevige ledenwinst voor de bond. Gafki: ‘Ik heb zijn taken officieel sinds 1 maart overgenomen. Ik zit hier dus nog maar net. Mijn opdracht is om de leden die we zo snel hebben kunnen werven ook voor de langere termijn vast te houden. Wat hebben we daarvoor nodig? Wat moeten we nog doen? Wat moeten we bieden? En zeker ook niet onbelangrijk: hoe krijgen we deze leden zover dat ze zich ook actief voor de bond gaan inzetten?’ Soortgelijke vragen gelden ook voor de ingenieursbureaus die Gafki van een andere collega heeft overgenomen. ‘Het betreft allemaal bedrijven die zich niet bepaald kunnen beroepen op een vakbondshistorie’, zegt hij. ‘Werknemers bij ingenieursbureaus zijn geen beveiligers die snel op de barricades zullen springen om actie te voeren. Dat hoeft ook niet, want ook ik kom liefst in goed overleg met de werkgever tot mooie uitkomsten. Maar als het een keer nodig is dan moeten we ervoor gaan. Dit alles uiteraard altijd in nauwe samenwerking en overleg met mijn kaderleden. Dus we moeten weten wat we aan elkaar hebben. Daarom ga ik hen nu als eersten benaderen.’

‘HOE KRIJGEN WE DEZE LEDEN ZOVER DAT ZE ZICH OOK ACTIEF VOOR DE BOND GAAN INZETTEN?’

Deel deze pagina