ANWB

KOSTELOOS EERDER MET PENSIOEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

‘DE RVU-REGELING WAS ZOALS BEKEND EEN NOGAL BELADEN ONDERWERP’

We schreven er al eerder over in dit magazine, maar nu zijn de handtekeningen ook daadwerkelijk gezet en is de afspraak een feit: de ANWB-medewerkers in de zware beroepen kunnen drie jaar eerder met pensioen.

De nieuwe ANWB-cao is één van het tot op heden relatief geringe aantal cao’s waarin het pensioenakkoord volledig is uitgewerkt. De medewerkers in de zware beroepen – zoals de wegenwachters en het andere ANWB-personeel met onregelmatige diensten (bijvoorbeeld op de lepelwagens) – kunnen drie jaar eerder met pensioen zónder dat hen hiervoor ook maar één euro eigen bijdrage wordt gevraagd. Ook hoeven ze geen opgespaarde vakantiedagen of enige andere eigen inbreng mee te nemen. De kosten worden volledig gedragen door de ANWB.

BELADEN ONDERWERP

FNV-bestuurder Arie van Dijk wil zichzelf allerminst op de borst kloppen, benadrukt hij, maar hij is naar eigen zeggen wel heel, heel erg tevreden met de gemaakte cao-afspraak. ‘De Regeling Vervroegd Uittreden was zoals bekend een nogal beladen onderwerp. Overheid, werkgevers en bonden hebben er jarenlang over gesteggeld, en ook daarna was het nog maar afwachten welke werknemers in zware beroepen er daadwerkelijk gebruik van zouden kunnen maken. Nou, bij de ANWB is het dus gelukt om afspraken te maken voor iedereen in een 24/7-baan. Zonder dat ze er zoals gezegd zelf aan hoeven bijdragen.’ De ANWB stelt voor iedereen die van de regeling gebruik maakt een bedrag van 21.400 euro bruto per jaar beschikbaar dat kan worden gebruikt om het pensioen te vervroegen. Dat komt neer op 1.767 euro bruto per maand.

VANAF 59 JAAR

De RVU-regeling geldt vooralsnog voor vijf jaar. Iedereen die binnen die periode de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan er aan deelnemen en mag de regeling vervolgens ook afmaken. Er is dus na die vijf jaar nog maximaal drie jaar uitloop. Teruggerekend betekent dit dat de regeling open staat voor ANWB-medewerkers die nu 59 jaar of ouder zijn. Wie wil deelnemen, moet dat zelf aanvragen en kan dan vervolgens op 64-jarige leeftijd met pensioen. ‘Ik weet’, zegt Van Dijk, ‘dat critici zullen zeggen: “Maar vroeger konden we met 63 of zelfs nog eerder met pensioen”. Ja, zegt ik dan, maar nú hebben we vanaf 67 jaar, en kan het opeens alsnog drie jaar eerder. Nóg eerder kan ook, maar dát kon de afgelopen jaren ook al. Maar toen en nu nog steeds alleen op eigen kosten.’

MEER AFSPRAKEN

Overigens heeft de FNV-bestuurder meer (pensioen)afspraken gemaakt in de nieuwe tweejarige cao. Bijvoorbeeld over het op peil houden van de pensioenopbouw van de werknemers. Hierover is afgesproken dat de opbouw voor 2021 van bijna 1,9 procent naar 1,5 procent gaat en dat de werkgever hiervoor eenmalig 3,4 miljoen euro bijstort. Maar ook: de komende twee jaar worden de lonen structureel met 4 procent verhoogd. Wordt de toekenning van de loonsverhoging op basis van het beoordelingsgesprek vervangen door een standaard jaarlijkse periodieke (schaal)verhoging. Gaan de minimum salarisschalen omhoog. Krijgen de medewerkers een thuiswerkvergoeding van twee euro per dag. Komt een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of speed-pedelic, en zo nog het en ander meer. ‘Mooie afspraken allemaal voor een midden in corona-tijd gesloten cao’, besluit Van Dijk.

FNV-bestuurder Arie van Dijk: ‘Mooie afspraken voor een midden in corona-tijd afgesloten cao’

Deel deze pagina