VOORWOORD

GEDREVEN KADERLEDEN

Mijn collega’s van FNV Zakelijke Dienstverlening en ik zaten en zitten dezer dagen aan verschillende cao-tafels. En ik moet zeggen: het overleg verliep en verloopt lang niet overal even soepel. Natuurlijk, de cao’s die we hebben afgerond zijn naar tevredenheid, maar op de route daar naartoe dienden we nog wel de nodige obstakels uit de weg te ruimen. Een enkele uitzondering daargelaten.

In dit soort omstandigheden is het voor een vakbondsbestuurder belangrijk dat hij of zij een gedreven groep actieve werknemers achter zich heeft staan, die zich inzetten voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in een bedrijf of sector. Want dan kom je aan de cao-tafel goed beslagen ten ijs. Zoals bij certificeerbedrijf Kiwa, waar actieve werknemers zelf hebben gebrainstormd over flexibele arbeidsvoorwaarden waarvan een deel nu door de cao-partijen in de cao is geïmplementeerd.

CAO IN RECORDTEMPO

Of neem de uitvaartbranche, waar we in een recordtempo een nieuwe cao hebben kunnen afsluiten, mede dankzij de inspiratie die we vanuit contactpersonen in de uitvaartbranche en daarna in een ledenraadpleging hebben opgedaan.

Aan andere cao-tafels verloopt het overleg echter veel minder voorspoedig. Bij de tandtechniek bijvoorbeeld. De term 'minder voorspoedig' is hier zelfs een eufemisme. Hier is de situatie zo uit de hand gelopen, dat ik heb besloten om - voordat we daar verder gaan praten - eerst mijn FNV-achterban te informeren over de ontstane situatie. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn.

GEDREVEN GROEP

Maar voordat ik met de leden ga overleggen, ga ik eerst apart met de kaderleden praten over de details. Ik ben benieuwd welke ideeën zij hebben. Want het is, zoals ik hiervoor al zei, in dit soort omstandigheden voor een vakbondsbestuurder belangrijk dat hij of zij een gedreven groep werknemers vanuit de sector achter zich heeft staan. Heel belangrijk.

Marlies Possel,
bestuurder FNV Zakelijke Dienstverlening