CAO & SOCIAAL PLAN ANWB

ANWB: GELD VOOR SOCIAAL PLAN, CAO OF BEIDE?

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock, Myrthe Ruyter

MAC RUYTER:
‘HET VOORSTEL VOOR DE TRANSITIEVERGOEDING VINDEN WIJ TE KARIG’

Binnenkort begint bij de ANWB het overleg over een nieuwe cao. Maar eerst hebben de partijen nog een ander appeltje te schillen: afspraken over een nieuw sociaal plan.

FNV-kaderlid Mac Ruyter, bij de ANWB werkzaam als voertuighulpverlener binnen- en buitenland op de alarmcentrale, denkt niet dat het komende cao-overleg veel problemen hoeft op te leveren. ‘Bijzondere wensen hebben we niet. Ja, geld erbij natuurlijk, maar dat moet lukken. We hebben een paar goede jaren achter de rug, met 2019 als absoluut topjaar. Ik geloof dat er dat jaar wel 15 miljoen euro onderaan de streep is overgebleven. Daar willen de ongeveer 4.000 medewerkers natuurlijk ook van meeprofiteren. En we willen iets doen aan de roostersystematiek van de Wegenwacht. Die is erg onoverzichtelijk en moet beter. Verder kan ik zo snel niet anders bedenken.’

SOCIAAL PLAN

Wat de ANWB-medewerkers echter nog niet hebben, is een nieuw sociaal plan. Dat is in 2018 afgelopen en is nog altijd niet in ere hersteld. Wel is er in de tussentijd een fundament voor een nieuw sociaal plan gelegd, maar de afhamering moet deze maanden gebeuren. Ruyter: ‘De basis bestaat uit vijf ringen die de werknemer in geval van nood verder moet helpen op de arbeidsmarkt. Dat begint bij een goed gesprek met de leidinggevende, gevolgd door zaken als een opleidingsbudget en een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Helemaal aan het einde van de cyclus staat de transitievergoeding.’

Juist deze transitievergoeding is op dit moment de hete aardappel in het overleg over het sociaal plan dat in februari is gestart en eind maart moet worden afgerond – gaandeweg dit traject wordt overigens ook het cao-overleg opgestart. ‘Ik weet alleen niet of we eind maart gaan halen’, zegt Ruyter. ‘De werkgever zegt dat een transitievergoeding conform de oude kantonrechtersformule te duur is. Het voorstel nu is een vergoeding van een derde van het totaal aantal dienstjaren. Dus heb je hier 21 jaar gewerkt, dan krijg je 7 maanden salaris mee. Maar dat vinden wij te karig. Een zakcentje.’

REKENRENTE PENSIOEN

Ruyter zit als FNV-kaderlid bij zowel het overleg over het sociaal plan nu als het cao-overleg straks. Hij heeft meer argumenten waarom de ANWB niet zo zuinig zou hoeven zijn waar het gaat om de transitievergoeding. ‘Ten eerste hebben we zoals gezegd heel goede jaren achter de rug. En ten tweede: waar hebben we het eigenlijk over? Als de werkgever goed omgaat met al die andere ringen van het sociaal plan – het tweegesprek, de verschillende mobiliteitsbudgetten – dan hoeft een transitievergoeding niet eens ter sprake te komen. Dan hebben de mensen al elders onderdak gevonden vóórdat die vergoeding als uiterste redmiddel überhaupt ter sprake komt.’

Wat nog wel een argument kan zijn voor terughoudendheid, zowel aan de cao-tafel als in het overleg over het sociaal plan, is dat de vijfjaarlijkse termijn van de rekenrente voor het pensioen eind dit jaar afloopt. ‘Die zal dan ongetwijfeld omhoog gaan’, zegt het FNV-kaderlid. ‘Dat betekent dat dan de premie eveneens omhoog gaat, óók voor de werkgever. Omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is in de vorm van uitgesteld loon, zal dit ten koste kunnen gaan van de loonruimte. We moeten er rekening mee dat de werkgever deze kaart gaat spelen.’

LOONINZET

FNV Zakelijke Dienstverlening heeft overigens nog geen precieze cao-voorstellen geformuleerd, net zomin als de werkgever van zijn kant. Maar naar de looninzet van de bond hoeven we niet te gissen: die zal conform de FNV-brede eis uitkomen op 5 procent. Of dat het ook wordt, zal afhangen van andere aspecten zoals we die hierboven hebben beschreven. Wordt vervolgd.

Deel deze pagina