AKKOORD CAO'S UITVAARTBRANCH & KIWA

VERRASSEND SNEL CAO-AKKOORD UITVAARTBRANCHE

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

FNV Zakelijke Dienstverlening heeft in opvallend korte tijd een nieuwe cao kunnen afsluiten met de werkgevers in de uitvaartsector. Langer duurde het overleg bij certificeerbedrijf Kiwa, maar de uitkomst was vergelijkbaar.

Is het misschien de kracht van het geschreven woord? Het begint er wel op te lijken. Twee jaar geleden schreef bestuurder Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening in dit blad een vlammend voorwoord waarin ze de werkgevers in de uitvaartbranche beschuldigde van obstructie van de toenmalige (lees: de vorige) cao-onderhandelingen. 'Wat de werkgevers in de uitvaartbranche willen voor hun werknemers, is om je dood te schamen', schreef ze over de geboden minimale loonsverhoging van 1,7 procent gecombineerd met enkele forse verslechteringen. Dat kon, nee, moést beter. Het werkte. Het lang slepende overleg kon korte tijd na haar voorwoord worden afgerond. Met bevredigende uitkomsten.

GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

Nu lijkt de geschiedenis zich opnieuw te hebben herhaald. In het vorige nummer van dit blad verscheen een artikel waarin Possel verklaarde dat een nieuwe (lees: de huidige) cao na een eerste overlegronde nog ver weg leek. Ze riep de werkgevers op om met een écht betere voorstellenbrief te komen. Wat gebeurde? Twee overlegrondes later ligt er een onderhandelingsakkoord. De hoofdpunten uit de nieuwe cao zijn 6 procent meer loon in twee jaar en twee maanden en herstel van de bijdragen van de werkgevers aan het sociaal fonds.

FNV-bestuurder Possel is vooral tevreden over de afspraken rond het sociaal fonds. ‘Het Fonds Uitvaartbranche gaat zich niet alleen richten op het subsidiëren van trainingen en opleidingen, maar ook op voorlichting over en het gebruik van instrumenten ter bevordering van de duurzame inzetbaar van de werknemers. Dit zijn belangrijke onderwerpen in de sector. Daarom hebben we in de cao ook afgesproken dat de werkgevers meer gaan investeren in de ontwikkeling van hun werknemers, ongeacht hun leeftijd. En dat daarnaast duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel wordt van de jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprekken.’

TOEGANKELIJKE TEKSTEN

De lijst met gemaakte afspraken bevat in totaal 14 punten, gevolgd door een bijna even groot aantal aanvullende (protocollaire) afspraken. ‘De laatste - maar niet minst belangrijke - afspraak is nummer 14’, zegt Possel. ‘Daarin staat dat we de cao gaan herschrijven in een meer helderde taal. Dat betekent dat de cao toegankelijker wordt, zodat de werknemers ‘m er ook gemakkelijker zelf op kunnen naslaan om te ontdekken wat er over welk punt nu eigenlijk precies is afgesproken. Dat vind ik belangrijk. Mensen moeten weten wat hun rechten zijn. Als FNV zullen we onze achterban hier ook op wijzen en uitleggen wat er allemaal precies in dat cao-boekje staat.’

KIWA

Aanzienlijk langer duurde het cao-overleg bij het keurings- en certificeringsbedrijf Kiwa. Er moest zelfs een tussen-cao worden afgesloten om alvast een voorlopige loonafspraak te kunnen doorvoeren. Opvallend genoeg zijn de definitieve uitkomsten vergelijkbaar met die in de uitvaartbranche: 6 procent meer loon en duidelijke afspraken over duurzame inzetbaarheid. Voorts zijn er afspraken gemaakt over onder meer verlofsparen en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

‘Ik ben redelijk trots op deze cao’, verklaart FNV-bestuurder Marlies Possel desgevraagd. ‘Maar dat komt deels ook doordat het een langdurig traject is geweest dat we uiteindelijk toch naar tevredenheid hebben kunnen afronden.’

Deel deze pagina